Ứng dụng Cobot trong đóng gói và bốc xếp hàng lên/xuống Pallet

January 3, 2022 Hop Long

Đóng gói, bốc xếp hàng lên/xuống pallet là một trong những ứng dụng gây tổn hại nhiều đến sức khỏe...

Cánh tay Robot tăng độ chính xác cho ứng dụng lắp ráp

December 30, 2021 Hop Long

Cánh tay Robot của Universal Robots được ứng dụng phổ biến trong lắp ráp giúp tăng độ chính xác và...

So sánh Robot cộng tác (Cobot) với Robot công nghiệp truyền thống

December 28, 2021 Hop Long

Robot cộng tác (cobot) của Universal Robots hiện đang rất được ưa chuộng, giúp các doanh nghiệp triển khai tự...