Secure Connect Advisior – Truy cập an toàn từ xa

Secure Connect Advisior là một giải pháp bảo mật không gian mạng, cho phép người dùng truy cập từ xa vào web của bạn để lập trình, chẩn đoán, điều khiển và sửa chữa.

Khái niệm Secure Connect Advisior

Giải pháp cho phép các chuyên gia kết nối vào hệ thống điều khiển sản xuất từ xa với Internet thông qua kết nối an toàn. Mọi dữ liệu nhận và gửi đều được mã hóa.

Các chuyên gia sử dụng một cách an toàn một công cụ lập trình của thiết bị hiện có của họ để chẩn đoán, khắc phục sự cố hoặc sửa chữa thiết bị như thể chúng đang ở trên trang web, cho phép tải xuống chương trình cơ sở và ứng dụng.

Cấu trúc hệ thống Secure Connect Advisior

– Sử dụng màn hình(HMI) hoặc máy tính công nghiệp (IPC) làm kết nối

– Bạn cần mua thêm license Secure để truy cập vào thiết bị

Secure Connect Advisior: Truy cập an toàn từ xa

Cấu trúc hệ thống Secure Connect Advisior

Lợi ích Secure Connect Advisior đem lại

Hiệu quả và dễ sử dụng

– Có quyền truy cập từ xa để lập trình, chẩn đoán, kiểm soát và giám sát

– Tăng tốc độ vận hành máy và giảm thời gian ngừng hoạt động của máy

Dễ dàng đăng ký 

– Chỉ cần mua một thuê bao hàng năm

– Chọn gói dịch vụ từ xa, phù hợp với nhu cầu của bạn và trong vòng chưa đầy nửa giờ, bạn có thể kết nối một máy từ xa

Dễ dàng thêm người dùng và thiết bị khi cần

– Tăng số lượng người dùng LinkManager hoặc người dùng di động LinkManager

– Tăng quyền truy cập với nhiều đơn vị HMI hơn với trình quản lý trang web được bảo mật

– Lập trình lên nhiều thiết bị hơn

Ứng dụng

– Thực phẩm và đồ uống

– Khai thác, khoáng sản & kim loại

– Dầu khí

– Nước và nước thải

– Thích ứng với mọi lĩnh vực công nghiệp