Tổng quan phần mềm giám sát năng lượng PME

Là một nhà máy sản xuất, bạn luôn tìm cách tối ưu hóa cho hoạt động sản xuất của mình. Chi phí sản xuất lớn dành cho máy móc, vật liệu và thời gian làm việc.  Nhưng còn năng lượng thì sao? Các nhà sản xuất cố gắng cải thiện hiệu quả năng lượng, trước khi có phương án tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng của nhà máy. Phần mềm giám sát năng lượng PME của chúng tôi ra đời để giải quyết bài toán về chi phí sử dụng năng lượng cho nhà máy sản xuất.

Phần mềm giám sát năng lượng PME là gì?

PME là công cụ để theo dõi hiệu suất năng lượng theo thời gian thực. Bạn sẽ có thể quản lý mức tiêu thụ, xác định và giải thích việc sử dụng năng lượng. Với thông tin này, bạn có thể phát triển các mục tiêu hiệu suất cho các chương trình quản lý năng lượng tại nhà máy của bạn.

Tính năng phần mềm giám sát năng lượng

Tính năng phần mềm giám sát năng lượng PME

– Quan sát trạng thái hoạt động của các thiêt bị

– Giám sát các thông số hoạt động của thiết bị thông qua các số liệu được cấu hình hiển thị lên (dòng điện, điện áp, hệ số công suất, năng lượng tiêu thụ…)

– So sánh năng lượng tiêu thụ giữa các tải với nhau

– Giám sát chất lượng điện năng của hệ thống (điện áp trồi sụt, sóng hài, …)

– Tự động chụp lại dạng sóng khi có sự cố

– Đánh giá xem hiện tượng chất lượng điện năng xảy ra do nguyên nhân từ bên trong hay bên ngoài doanh nghiệp

Phần mềm PME cho phép hiển thị các thông số về sóng hài, về dòng điện và các phổ sóng hài

– Báo cáo về chất lượng điện năng theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-30 and EN50160.

Phần mềm giám sát năng lượng PME

Lợi ích khi Phần mềm PME

– Giảm lãng phí năng lượng

– Kiểm soát sử dụng nhu cầu tiêu thụ một cách tối đa

– Tối ưu hóa chi phí sản xuất làm tăng lợi nhuận kinh doanh cho doanh nghiệp